Regulamin

Regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 sezon 2021

§ 1. 1. Organizatorami rozgrywek są: Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, ul. Orzeszkowej 3/u1, 71-564 Szczecin, KRS 0000510487, NIP: 851-317-69-84, Regon: 321542907 zwane w dalszej części regulaminu „SPS Gryf” oraz Międzyszkolny Klub Sportowy "Ekonomik" Przy Zespole Szkół Ekonomicznych W Radomiu z siedzibą Radom ul. Wernera 22, NIP 796 2186968, Regon 670876638 zwany w dalszej części regulaminu „Kottrans”. 

2. Organizatorzy prowadzą organizację rozgrywek administrując rozgrywkami na terenach poszczególnych województw: 
a. SPS Gryf na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmiński-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 
b. Kottrans na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. 

3. Przez organizację zawodów rozumiane jest stworzenie ram dobrowolnej rywalizacji uczestników. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za przeprowadzenie i zabezpieczenie poszczególnych meczy. 

4. Komisarzami rozgrywek są: 
a. Paweł Kryzan w części administrowanej przez SPS Gryf, 
b. Marcin Kotowski w części administrowanej przez Kottrans. 

5. Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest: http://plk3x3.pl/ 

§ 2. 1. W cyklu rozgrywkowym PLK 3x3 rozgrywki mogą być prowadzone w następujących kategoriach: 
a. Kategoria OPEN 
b. Kategoria U 23 (1998 i młodsi) 
c. Juniorów U18 (2003 i młodsi) 
d. Kadetów U16 (2005 i młodsi) 
e. Młodzików U14 (2007 i młodsi) 
f. Żaczków U12 (2009 i młodsi) 

2. Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kategorii. 

3. Kategoria może zostać utworzona jeżeli w danym regionie zgłosi się w niej co najmniej 6 zespołów. W przypadku nagród finansowych minimalna ilość zespołów gwarantujących te nagrody to 10 zespołów. Jeżeli jest mniej zespołów może nastąpić obniżenie wartości nagród.

4. Wszystkie kategorie wiekowe są tworzone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. W sytuacji małej ilości zespołów dopuszcza się możliwość łączenia kategorii. 

5. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość. 

6. W rozgrywkach PLK 3x3 może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji. 

§ 3. 1. Przyjmuje się następujący system rozgrywek: 
a. Liga działa poprzez system turniejów organizowanych samodzielnie lub we współpracy z partnerami. 
b. Uczestnicy turniejów otrzymują prawo do gry w finale konferencji wschodnie lub zachodniej w zależności od miejsca rozgrywania turnieju. 
c. W finale konferencji może zagrać do 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej dla kobiet lub dla mężczyzn. 
d. Zwycięzcy finałów konferencji grają w finale krajowym PLK3x3. Ilość miejsc kwalifikujących do gry zostanie określona przed finałami konferencji, osobno dla zachodniej i wschodniej. 
e. W finale PLK 3x3 może zagrać do 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej dla kobiet lub dla mężczyzn. 
f. Możliwe jest otrzymanie dzikiej karty do finału konferencji lub finału PLK 3x3. pod warunkiem uiszczenia przez zespół dwukrotności wpisowego.
g. Organizatorzy turniejów mogą starać się o kwalifikację do finałów konferencji również do 30 dni po zakończeniu swoich turniejów. 
h. W finałach konferencji oraz finale PLK 3x3 obowiązują wpisowe: 
- w kategorii OPEN Męskiej – 250 zł od zespołu 
- w kategoriach OPEN Kobiet, U23 Kobiet i Mężczyzn – 50 zł od zespołu 
- w pozostałych kategoriach wpisowe – 50 zł od zespołu 
i. Wpłatę wpisowego dokonuje się na konto zgodnie z udziałem poszczególnych rozgrywkach:
- Konferencji Zachodniej na konto Stowarzyszenia Promocji Sportu "Gryf" nr 59 1140 2004 0000 3502 7969 8168
- Konferencji Wschodniej i na finał PLK3x3 na konto nr:  86 1140 2004 0000 3002 8114 2063

2. Terminy sezonu 2021: 
01.05 – 14.08 - rozgrywki w turniejach organizowanych w Polsce 
18.07 – finał konferencji wschodniej
15.08 - finał konferencji zachodniej 
18-19.09 – finał o Mistrzostwo Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 

3. Komisarze mogą modyfikować terminarz wg podziału określonego w §1. 

§ 4. 1. Drużyna przystępująca do rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 zgłasza skład w liczbie maksymalnie 8 zawodników. 
2. W każdym turnieju może brać udział tylko 4 zawodników.
3. Zawodnik w sezonie ma prawo reprezentować tylko jeden zespół. 
4. Zalecane jest aby każdy zawodnik miał założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: play.fiba3x3.com. 
5. Uczestnicy posiadający w dniu przystąpienia do rozgrywek mniej niż 18 lat muszą przesłać razem ze zgłoszeniem druk zgody rodziców na udział w rozgrywkach, który jest załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu [link do pobrania]. 

§ 5. 1. Rozgrywki w turnieju Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3 Polskiego Związku Koszykówki, które znajdują się w załączniku nr 3 [link]. 
2. Rozgrywki powinny odbywać się piłką w rozmiarze 6 (rozmiar dostosowany do gry w koszykówce 3x3) dla kategorii Open, U23, U18 i U16. Pozostałe kategorie powinny grać piłką w rozmiarze 5. 
3. Uczestnicy mogą grać inną piłką, którą będzie stosował organizator turnieju eliminacyjnego
4. Mecze są sędziowane przez uczestników meczu w duchu fair play. 

§ 6. PLK 3x3 ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność. 

§ 7. 1. Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach na zakończenie rozgrywek tj. w finale PLK 3x3. 
2. Wysokość nagród: - w kategorii OPEN Męskiej – pula nagród 1500 zł - w kategoriach OPEN Kobiet, U23 Kobiet i Mężczyzn – pula nagród 1000 zł w każdej kategorii - w pozostałych kategoriach nagrody rzeczowe 
3. Możliwe jest ufundowanie nagród rzeczowych. 
4. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów. 

§ 8. W trakcie rozgrywek PLK 3x3 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3x3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie (jeżeli są) podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej. W sytuacji braku sędziów wszystko zależy od uczestników rozgrywek, a przesłany protokół jest dowodem zgody obu drużyn. 

§ 9. 1. Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 nie muszą mieć jednakowych strojów. 
2. Numery na strojach nie są wymagane. 

§ 10. Ambasador Polskiej Ligi Koszykówki 3x3. 
1. Program Ambasador PLK 3x3 działa na dwóch poziomach - Ambasador Regionalny i Ambasador Honorowy PLK 3x3 

2. Ambasador Regionalny – w ramach tego poziomu zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane pomaganiem w organizacji rozgrywek w danych regionach. 3. Uprawnienia Ambasadora Regionalnego PLK 3x3: 
a. Posługiwanie się tytułem Ambasadora Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 na podstawie dyplomu wystawianego przez organizatorów, 
b. Publikacja informacji o działalności Ambasadora związanej z PLK3x3 na stronie plk3x3.pl oraz w mediach społecznościowych, 
c. Możliwość zarządzania rozgrywkami na danym terenie, 
d. Reprezentowanie PLK 3x3 w kontaktach z drużynami na danym obszarze. 

4. Honorowy Ambasador PLK 3x3 - w ramach tego poziomu zapraszamy znane osoby ze świata koszykówki do dzielenia się swoim doświadczeniem ze wszystkimi uczestnikami rozgrywek oraz osób zainteresowanych naszym projektem. 

5. Uprawnienia Honorowego Ambasadora PLK 3x3: 
a. Posługiwanie się tytułem Honorowego Ambasadora Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 na podstawie dyplomu wystawianego przez organizatorów, 
b. Publikacja informacji o działalności Honorowego Ambasadora związanej z PLK3x3 na stronie plk3x3.pl oraz w mediach społecznościowych, 
c. Możliwość publikowania artykułów na temat koszykówki 3x3 w serwisach plk3x3, 
d. Prezentacja dorobku koszykarskiego Honorowego Ambasadora. 

§ 11. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. 

§ 12. 1. W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności: 
– weryfikacja uczestników danego meczu na podstawie zdjęć, 
– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników, 
– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu. 

2. W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne: 
– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu, 
– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu, 
– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości 
– udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 w danym roku. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem